δεν λειτουργει ο προβολεας

τι μπoρούμε να κάνουμε απλά και άμεσα

περιεχόμενα

η παρούσα παρουσίαση παρέχει τα βασικά βήματα εκσφαλμάτωσης για περιπτώσεις όπου υπάρχει δυσκολία στη χρήση των συστημάτων στις αίουσες της ΦΣ. Έχουμε τις εξής ομάδες αιθουσών που έχουν ίδιους προβολείς:

 • (a) αίθουσες πλην των 1, 3, 5, 9, και 4, 14
 • (b) αίθουσες 1, 3, 5, 9
 • (c) αίθουσες 4, 14: πεπαλαιωμένοι προβολείς

προϋπόθεση για τη χρήση του οδηγού είναι ο χρήστης να είναι εξοικιωμένος με τη χρήση των συστημάτων όπως αυτή περιγράφεται στις σελίδες www.phl.uoc.gr στην κατηγορία 'Διδακτήρια'

(a) αίθουσες πλην των 1, 3, 5, 9 και 4, 14

οι προβολείς είναι ρυθμισμένοι ώστε να αναγνωρίζουν αυτόματα το σήμα από τον σταθμό εργασίας

σιγουρευόμαστε ότι ο φορητός μας σταθμός στέλνει σήμα στον προβολέα. Πρέπει να γνωρίζουμε αν χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε την έξοδο με κάποιο συνδυασμό πλήκτρων πχ Fn + F5 για ορισμένα συστήματα

αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουμε εικόνα στον προβολέα, και εφόσον γνωρίζουμε το είδος του καλωδίου με το οποίο συνδέουμε τον υπολογιστή μας (VGA, HDMI), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πλήκτρα PC και HDMI τα οποία επιλέγουν τις εισόδους VGA και HDMI του προβολέα, αντίστοιχα

πέρα των παραπάνω δεν προχωρούμε σε ΚΑΜΙΑ άλλη ενέργεια

(b) αίθουσες 1, 3, 5, 9

οι προβολείς είναι ρυθμισμένοι ώστε να αναγνωρίζουν αυτόματα το σήμα από τον σταθμό εργασίας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, προχωράμε στις εξής ενέργειες:

πατάμε το πλήκτρο SOURCE το οποίο δίνει εντολή στον προβολέα να αναζητήσει αυτόματα την είσοδο στην οποία είναι συνδεμένος ο φορητός μας σταθμός εργασίας

σιγουρευόμαστε ότι ο φορητός μας σταθμός στέλνει σήμα στον προβολέα. Πρέπει να γνωρίζουμε απαιτείται κάποιος συνδυασμός πλήκτρων πχ Fn + F5, για να αρχίσει η προβολή

χρησιμοποιούμε τα πλήκτρα COMP1, COMP2 και HDMI1, HDMI2 για να επιλέξουμε το καλώδιο με το οποίο συνδεόμαστε στον προβολέα

πέρα των παραπάνω δεν προχωρούμε σε ΚΑΜΙΑ άλλη ενέργεια

(c) αίθουσες 4, 14

εφόσον

 • δεν αναβοσβήνουν οι λυχνίες του προβολέα
 • η θέση του διακόπτη του τηλεκοντρόλ είναι στη θέση ΟΝ
 • το λαμπάκι του τηλεκοντρόλ γίνεται κόκκινο όταν ξεκινούμε τον προβολέα

τότε πρέπει να είναι λειτουργικός

(c) αίθουσες 4, 14

ελεγχουμε αν ο προβολεας εχει "κολλησει"

 • αν αναβοσβήνουν όλα τα λαμπάκια πάνω στον προβολέα ⇒ έχει κολλήσει
  • έχει υποστεί υπερθέρμανση πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύμα για να κρυώσει
  • αναφέρουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι
   • kalohr@uoc.gr, 7780

(c) αίθουσες 4, 14: δεν ειναι "κολλημενος" (1/3)

ελέγχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις

 • το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο γίνεται κόκκινο όταν πατάμε το ON
 • αν δεν ξεκινά ο προβολέας προσπαθούμε ξανά στοχεύοντας προς τον προβολέα

(c) αίθουσες 4, 14: δεν ειναι "κολλημενος" (2/3)

ελέγχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις

 • το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο δεν γίνεται κόκκινο όταν πατάμε το ON
 • ελέγχουμε τον διακόπτη λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου (βρίσκεται το κάτω μέρος)

(c) αίθουσες 4, 14: δεν ειναι "κολλημενος" (3/3)

ελέγχουμε τον διακόπτη λειτουργίας

 • είναι στη θέση ON; Αν είναι στη θέση ALL OFF ή RESET, τον μετακινούμε στη θέση ΟΝ
 • αν είναι στη θέση ΟΝ και το λαμπάκι δεν γίνεται κόκκινο όταν πατάμε το κουμπί ΟΝ τότε το τηλεκοντρόλ χρειάζεται μπαταρίες ⇒ αναφέρουμε το πρόβλημα

πληροφοριες

www.phl.uoc.gr
kalohr@uoc.gr
28310 77780