ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017
11:30 - 14:30
Αμφιθέατρο Δ3
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ22 Μαρτίου 2017
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

H κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής

καθηγήτρια Λουκία Αθανασάκη,

o πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας

καθηγητής Αλέξης Καλοκαιρινός,

η πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

καθηγήτρια Έφη Αβδελά

&

η πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

αν. καθηγήτρια Μαρία Βενιέρη


έχουν την τιμή να σας καλέσουν
στην τελετή αποφοίτησης
των τριών Τμημάτωντην Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017
στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Aμφιθέατρο Δ3, 11:30 - 14:30

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α