ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΥπηρεσίες και υποστήριξη
προς τις γραμματείες - Πρόγραμμα αιθουσών MRBS
- Λειτουργία προβολέων
- Kαταχώρηση εκδήλωσης
για τις αίθουσες - Παραχώρηση αίθουσας
- Online υποστήριξη
προς την Κοσμητεία - Διαχείριση σταθμού εργασίας
- Εφαρμογή πρωτοκόλλου
- Διαχείριση εργασιών
- Ασύρματο δίκτυο κοσμητείας
λοιπές / πειραματικές - WWW spellcheck for GR

Έγγραφα
- Κανονισμός θερινών σχολείων
- Έντυπο αδείας

Πληροφορική - Για αποδοτικότερο Η/Υ
- Χρηστικό λογισμικό
- Ανοικτό λογισμικό

Αίτημα υποστήριξης - καταχώρηση εκδήλωσης

Για την ανάρτηση ανακοίνωσης στον ιστοχώρο της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής πρέπει να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kalohr@uoc.gr αναφέροντας

  • ως τίτλο του μηνύματος "Αίτημα για ανάρτηση ανακοίνωσης στον ιστοχώρο της Κοσμητείας"
  • τον ακριβή τίτλο που θα έχει η ανακοίνωση
  • τον χρόνο και τον τόπο στον οποίον αναφέρεται η ανακοίνωση
  • συνοπτική περιγραφή που να αφορά την ανακοίνωση
  • πολυμεσικό υλικό όπως φωτογραφίες σε κατάλληλη μορφή (jpg/png/bmp)

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster