ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


 • Μιχάλης Καλοχριστιανάκης

  είμαι επιστημονικός συνεργάτης και ερευνητής στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Στο παρελθόν έχω εργαστεί ως συνεργάτης καθηγητής του Γενικού Τμήματος του ΤΕΙ Κρήτης, ως συνεργάτης διδάσκων (ΠΔ 407) για το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω επίσης εργαστεί για το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» ως ερευνητής / μηχανικός πληροφορικής και για τη βιομηχανία λογισμικού ως προγραμματιστής J2EE.

  τα ενδιαφέροντά μου περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην τεχνική διαχείριση δράσεων και στη διαχείριση πράξεων γενικότερα, σε καινοτόμα συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής, σε πολυμεσικά συστήματα, σε αλγορίθμους, στην ολοκληρωμένη διαχείριση συστημάτων και απομακρυσμένη διαχείριση, σε διαδικτυακές εφαρμογές, στον αντικειμενοστραφή σχεδιασμό, αρχιτεκτονικές, πλαίσια και πρότυπα.

  σήμερα εργάζομαι σε πράξεις όπως XMagnis, Dianna, e-University+, βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, ολιστική διαχείριση υδάτων σε οικιστικά συγκροτήματα και εξατομικευμένες, διαδικτυακές, πολυμεσικές τεχνολογίες προώθησης τα οποία υποστηρίζονται από φορείς χρηματοδότησης της τεχνολογίας και της έρευνας.

  είμαι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μεταπτυχιακού τίτλου στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και διπλώματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήματα της εργασίας μου έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια. Μπορείτε να δείτε σχετική ενδεικτική λίστα στην προσωπική μου ιστοσελίδα (βλ. σύνδεσμο παρακάτω). Είμαι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τμήμα ανατολικής Κρήτης, συμμετέχω στις μόνιμες επιτροπές, είμαι μέλος της Association for Computing Machinery (ACM) και κριτής για ακαδημαϊκά περιοδικά. Στον ελεύθερό μου χρόνο ασχολούμαι με τον αθλητισμό και τη μουσική.

  προσωπική ιστοσελίδα εκτός ΠΚ


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr