ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΟι Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής έχουν στόχο την προαγωγή της επιστήμης μέσω πρωτότυπων δημοσιεύσεων. Περιλαμβάνουν το επιστημονικό περιοδικό Αριάδνη και εκδόσεις ή συνεκδόσεις με έγκριτους φορείς ή εκδοτικούς οίκους συλλογικών τόμων ή μονογραφιών. Την ευθύνη των εκδόσεων έχει τετραμελής επιτροπή που αποτελείται από τον ή την εκάστοτε κοσμήτορα της Σχολής (πρόεδρο ex officio) και από τρία μέλη ΔΕΠ που εκπροσωπούν τα τρία Τμήματα της Σχολής και ορίζονται από αυτά. Οι Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής χρηματοδοτούνται από το κληροδότημα Ιωάννας Σφακιανάκη το οποίο περιήλθε στη Σχολή μας με διαθήκη της δωρήτριας.

Επιτροπή Εκδόσεων

Σταυρούλα Τσινόρεμα, Κοσμήτορας, tsinorev@uoc.gr
Αναστασία Νάτσινα, Τμήμα Φιλολογίας, natsina@uoc.gr
Ελευθερία Ζέη, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, zei@uoc.gr
Χλόη Μπάλλα, Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, balla@phl.uoc.gr

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr