Χατζηκυριακίδης: Υπολογιστική Γλωσσολογία

Description:
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Εργαστήριο πληροφορικης
Start time: 17:30:00 - Tuesday 04 January 2022
Duration: 3 hours
End time: 20:30:00 - Tuesday 04 January 2022
Type: PHL
Created by: phl
Modified by:
Last updated: 15:34:08 - Monday 20 September 2021
Repeat type: Daily
Repeat end date: Friday 14 January 2022
Edit Entry - Edit Series
Delete Entry - Delete Series
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series