Διημερίδα "Κοινωνίες σε κρίση"

Description: Σύλλογος μεταπτυχιακών και υποψ. διδακτόρων του Π.Κ.
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αμφιθέατρο Γ
Start time: 12:00:00 - Sunday 26 September 2021
Duration: 7 hours
End time: 19:00:00 - Sunday 26 September 2021
Type: Other
Created by: dean
Modified by: dean
Last updated: 11:45:12 - Friday 24 September 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry