ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ-ΕΚΛΟΓΕΣ

Description: Εκλογές
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αιθουσα 06
Start time: 10:00:00 - Wednesday 20 October 2021
Duration: 10.5 hours
End time: 20:30:00 - Wednesday 20 October 2021
Type: Other
Created by: dean
Modified by: dean
Last updated: 09:36:26 - Thursday 14 October 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry