ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗ

Description: ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 5
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αιθουσα 03
Start time: 11:30:00 - Friday 15 October 2021
Duration: 3 hours
End time: 14:30:00 - Friday 15 October 2021
Type: FKS
Created by: fks
Modified by:
Last updated: 08:55:13 - Friday 15 October 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry