ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Description: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αμφιθέατρο Β
Start time: 14:30:00 - Friday 22 October 2021
Duration: 3 hours
End time: 17:30:00 - Friday 22 October 2021
Type: Other
Created by: fks
Modified by:
Last updated: 13:38:46 - Friday 15 October 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry