ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ

Description: Σύνδεση με μεταδιδακτορική φοιτήτρια στο πλαίσιο του μαθήματος ΚΠ
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αιθουσα 09
Start time: 08:30:00 - Wednesday 08 December 2021
Duration: 3 hours
End time: 11:30:00 - Wednesday 08 December 2021
Type: FKS
Created by: dean
Modified by:
Last updated: 14:10:37 - Tuesday 30 November 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry