ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΣΛΑΝΙΔΗ (Ι-Α)

Description: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΓΩΝΑΚΗ
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αιθουσα 09
Start time: 17:30:00 - Wednesday 15 December 2021
Duration: 3 hours
End time: 20:30:00 - Wednesday 15 December 2021
Type: IST
Created by: dean
Modified by: dean
Last updated: 14:24:12 - Wednesday 08 December 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry