ΔΕΤΟΡΑΚΗ-ΒΥΦΦ361 (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ)

Description:
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αιθουσα 11
Start time: 14:30:00 - Wednesday 19 January 2022
Duration: 2.5 hours
End time: 17:00:00 - Wednesday 19 January 2022
Type: PHL
Created by: dean
Modified by:
Last updated: 10:54:46 - Monday 17 January 2022
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry