ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Description: ΒΙΤΩΡΟΥ
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αιθουσα 10
Start time: 10:00:00 - Tuesday 12 April 2022
Duration: 4.5 hours
End time: 14:30:00 - Tuesday 12 April 2022
Type: Other
Created by: ist
Modified by: dean
Last updated: 09:50:34 - Tuesday 12 April 2022
Repeat type: Weekly
Repeat every: 1 week
Repeat day: Tuesday
Repeat end date: Friday 27 May 2022
Edit Entry - Edit Series
Delete Entry - Delete Series
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series