ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Description: τ/δ ιωαννου Ι&Α
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αιθουσα 14 Τηλεδιάσκεψης
Start time: 07:00:00 - Wednesday 08 June 2022
Duration: 14 hours
End time: 21:00:00 - Wednesday 08 June 2022
Type: Other
Created by: dean
Modified by: ist
Last updated: 12:29:50 - Wednesday 11 May 2022
Repeat type: Daily
Repeat end date: Wednesday 31 August 2022
Edit Entry - Edit Series
Delete Entry - Delete Series
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series