ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ - Ημερίδα "Σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης"

Description: κ. Παπουτσάκης
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αιθουσα 11
Start time: 14:30:00 - Thursday 12 May 2022
Duration: 3 hours
End time: 17:30:00 - Thursday 12 May 2022
Type: Other
Created by: dean
Modified by: dean
Last updated: 08:03:24 - Thursday 12 May 2022
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry