ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Description:
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αμφιθέατρο Α
Start time: 14:30:00 - Friday 17 June 2022
Duration: 3 hours
End time: 17:30:00 - Friday 17 June 2022
Type: Other
Created by: dean
Modified by:
Last updated: 14:48:26 - Monday 16 May 2022
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry