ΔΙΑΛΕΞΗ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Description: ΤΟΠΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟ ΥΜΝΟ ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αιθουσα 09
Start time: 17:30:00 - Wednesday 25 May 2022
Duration: 3 hours
End time: 20:30:00 - Wednesday 25 May 2022
Type: IST
Created by: dean
Modified by:
Last updated: 10:44:34 - Wednesday 18 May 2022
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry