ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 30/11/2021
Περισσότερες ανακοινώσεις

Workshop

Reading Euripides' Andromache: Art, Cult and PoliticsΣυνδιοργάνωση
Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής και Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόγραμμα

Διοργάνωση / Επικοινωνία:
Λουκία Αθανασάκη

16-17/5/2015 - Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας