πιστοποίηση λογαριασμού χρήστη

όνομα χρήστη:
συνθηματικό:

όνομα χρήστη είναι το email του χρήστη όπως του έχει αποδωθεί από το ΠΚ, για παράδειγμα kalohr@uoc.gr