Εργαστήριο Πληροφορικής της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης


ανακοινώσεις, 24/06/2024

υπηρεσίες - βάση γνώσης (wiki)
- διαμοιρασμός αρχείων
- πρόγραμμα αιθουσών
- αίτημα υποστήριξης
- minecraft clone server

είσοδος χρήστη όνομα χρήστη

συνθηματικό
Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του Εργαστηρίου Πληροφορικής της Φιλοσοφικής Σχολής

το εργαστήριο Η/Υ της Φιλοσοφικής Σχολής είναι ανοικτό προς όλους τους φοιτητές της σχολής στα πλαίσια των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων τους αλλά και των δραστηριοτήτων που άπτονται της πληροφορικής, με έμφαση στις νεές τεχνολογίες αιχμής και το ανοικτό λογισμικό.

αντικείμενα και τεχνολογίες ενδιαφέροντος

  • διαχείριση συστημάτων και δικτύου
  • τεχνολογικός και επιχειρησιακός αυτοματισμός με χρήση της πληροφορικής
  • διαδτκυακός προγραμματισμός (HTML/PHP/JSP/MYSQL) και προγραμματισμός γενικότερα
  • τεχνολογίες ψηφιοποίησηςi, καταγραφής και διατήρησης τεκμηρίων
  • τεχνολογίες για τον πολιτισμό
  • καινοτομία με χρήση της πληροφορικής

μικρές εργασίες (small projects)

  • υλοποιήση διαδικτυακής εφαρμογής αράχνης (spider) για την αυτοματοποίηση της ανάκτησης βιβλιογραφικής πληροφορίας και γενικότερα μη τυπική ανάκτηση και επεξεργασία διαδικτυακής πληροφορίας με χρήση τεχνολογιών HTML και PHP
  • SOLR, JAVA, Zebra, Zotero, etc


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
kalohr@uoc.gr
Ανάπτυξη από το εργαστήριο Πληροφορικής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster