ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Εκδηλώσεις

Αναζήτηση στο αρχείο των εκδηλώσεων Aναζήτηση λέξης στον τίτλο ανακοίνωσης:
Mήνας:
Έτος:


Οι πιο πρόσφατες εκδηλώσεις


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr