ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Κοσμήτορας (2021 - 2024)
Καθηγήτρια Σταυρούλα Τσινόρεμα
Τηλ: 28310 77781
E-mail: tsinorev@uoc.gr
ΒιογραφικόΓραμματειακή υπoστήριξη
Κατερίνα Αποστολάκη
Τηλ: 28310 77780
E-mail: deanphil_sec@uoc.grΠανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr