ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΔιαλέξεις, 24/03/2023
Περισσότερες διαλέξεις

Ανακοίνωση / Διάλεξη: "From the Greek concept of phusis to the modern opposition nature vs culture: an anthropological and critical approach"

Claude Calame

18/5/2016, 20:30, Αίθουσα 1 - Διδακτήρια της Φιλοσοφικής Σχολής
Διοργάνωση / επικοινωνία: Λουκία Αθανασάκη

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr