ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 29/11/2023
Περισσότερες ανακοινώσεις

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, του Τμήματος Iστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Ιταλική Γλώσσα και Ορολογία»

Προκήρυξη