ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 18/07/2024
Περισσότερες ανακοινώσεις

Διαπίστωση για την μη κίνηση διαδικασιών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης– ν. 4957/2022 (Α΄141)

Πράξη