ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 24/06/2024
Περισσότερες ανακοινώσεις

Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένου διδάσκοντος / εντεταλμένης διδάσκουσας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και γνωστικό αντικείμενο Ιταλική Γλώσσα και Ορολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου ΚρήτηςΠροκήρυξη