ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 18/07/2024
Περισσότερες ανακοινώσεις

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του αναπληρωτή του, στην ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ της ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης – ν. 4957/2022 (Α΄141)

Διαπιστωτική πράξη για Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.(20/6/2024)
Πίνακας αποτελεσμάτων για την εκλογή εκπροσώπων του Ε.Δ.Ι.Π.(17/6/2024)
Πίνακας αποτελεσμάτων για την εκλογή εκπροσώπων του Ε.Ε.Π.(17/6/2024)
Διαπίστωση για την μη κατάθεση υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση του Ε.Τ.Ε.Π.(6/6/2024)
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογική διαδικασία Ε.ΔΙ.Π.(5/6/2024)
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογική διαδικασία Ε.Ε.Π.(4/6/2024)
Συγκρότηση Ε.Ε. για την εκλογική διαδικασία Ε.ΔΙ.Π.(30/5/2024)
Προκήρυξη (25/4/2024)
Αίτηση και απαραίτητα έντυπα