ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΥπηρεσίες και υποστήριξη
προς τις γραμματείες - πρόγραμμα αιθουσών MRBS
για τις αίθουσες - παραχώρηση αίθουσας
- κανονισμός θερινών σχολείων
υπηρεσίες από το ΠΚ - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Studentweb
- φωνητική πύλη
- ασύχρονη τηλεκπαίδευση
υπηρεσίες από το GRNET - Εύδοξος, συγγράμματα
- Pithos+, 50GB χώρου
- Cyklades, υπολογιστικό νέφος
- Ε:Presence, τηλεδιασκέψεις
βασική χρήση Η/Υ - για αποδοτικότερο Η/Υ
- προτεινόμενο λογισμικό
- ανοικτό λογισμικό

Υπηρεσίες - οδηγός χρήσης προγράμματος αισθουσών (MRBS)

Περιεχόμενα
- κράτηση αίθουσας
- εκτύπωση συγκεντρωτικού προγράμματος
- εκτύπωση προγράμματος ανά αίθουσα

Κράτηση αίθουσας

Βήμα 1: επιλογή της ώρας που ξεκινάει το μάθημα πάνω στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στη στήλη που αντιστοιχεί στην επιθυμητή αίθουσα.Βήμα 2: συμπλήρωση των πεδίων με έμφαση στα εξής στοιχεία
  • τίτλος μαθήματος
  • ώρα εκκίνησης και λήξης
  • επιλογές επανάληψης. Για εβδομαδιαίο μάθημα επιλέγεται η εβδομαδιαία επανάληψη και συμπληρώνονται οι μέρες που διεξάγεται
  • ημερομηνία που τελειώνει η εβδομαδαία επανάληψη. Πρόκειται για την πιο σημαντική ρύθμιση για επαναλαμβανόμενα μαθήματα
Βήμα 3: έλεγχος της νέας εγγραφήςBήμα 4: μεταβολή της εγγραφής, εφόσον απαιτείται
  • με επιλογή της νέας εγγραφής, του νέου μαθήματος δηλαδή, παρουσιάζεται η καρτέλα με τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί
  • επιλέγοντας μεταβολή της εγγραφής μπορούν να μεταβληθούν για τους σκοπούς κάθε διόρθωσης


Εκτύπωση συγκεντρωτικού προγράμματος

Επιλέγοντας μια μέρα που το πρόγραμμα είναι πλήρες, μια τυχαία μέρα μέσα στο εξάμηνο

Βλ. πρώτη εικόνα στην κορυφή της σελίδας

Εκτύπωση προγράμματος ανά αίθουσα

Επιλέγοντας τη στήλη (αίθουσα) από την κεντρική σελίδα του ωρολογίου προγράμματος


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr