ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΥπηρεσίες και υποστήριξη
προς τις γραμματείες - πρόγραμμα αιθουσών MRBS
για τις αίθουσες - παραχώρηση αίθουσας
- κανονισμός θερινών σχολείων
υπηρεσίες από το ΠΚ - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Studentweb
- φωνητική πύλη
- ασύχρονη τηλεκπαίδευση
υπηρεσίες από το GRNET - Εύδοξος, συγγράμματα
- Pithos+, 50GB χώρου
- Cyklades, υπολογιστικό νέφος
- Ε:Presence, τηλεδιασκέψεις
βασική χρήση Η/Υ - για αποδοτικότερο Η/Υ
- προτεινόμενο λογισμικό
- ανοικτό λογισμικό

Οδηγίες χρήσης MRBS


Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν στις αντίστοιχες φόρμες του ηλεκτρονικού συστήματος ωρολογίου πογράμματος MRBS.

Φόρμα εισαγωγής εβδομαδιαίου μαθήματος στο ημερολόγιο

Επιλέγουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμα την κατάλληλη ημέρα του μήνα, την κατάλληλη ώρα και την κατάλληλη αίθουσα. Ακολούθως, συμπληρώνουμε στην παρακάτω φόρμα την πληροφορία που επισημαίνεται με τα βέληΦόρμα εισαγωγής αναπλήρωσης στο ημερολόγιο

Επιλέγουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμα την κατάλληλη ημέρα του μήνα, την κατάλληλη ώρα και την κατάλληλη αίθουσα. Ακολούθως, συμπληρώνουμε στην παρακάτω φόρμα την πληροφορία που επισημαίνεται με τα βέλη


Διαγραφή εβδομαδιαίου μαθήματος από το ημερολόγιο

Επιλέγουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμα το μάθημα που θέλουμε να διαγράψουμε. Ακολούθως επιλέγουμε διαγραφή της σειράς επανάλησης, εφόσον πρόκειται για εβδομαδιαίο (ή άλλου τύπου επαναλαμβανόμενο) μάθημα.


Διαγραφή αναπλήρωσης από το ημερολόγιο

Ομοίως με παραπάνω, επιλέγουμε όμως διαγραφή εγγραφής


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr