ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΥπηρεσίες και υποστήριξη
προς τις γραμματείες - πρόγραμμα αιθουσών MRBS
για τις αίθουσες - παραχώρηση αίθουσας
- κανονισμός θερινών σχολείων
υπηρεσίες από το ΠΚ - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Studentweb
- φωνητική πύλη
- ασύχρονη τηλεκπαίδευση
υπηρεσίες από το GRNET - Εύδοξος, συγγράμματα
- Pithos+, 50GB χώρου
- Cyklades, υπολογιστικό νέφος
- Ε:Presence, τηλεδιασκέψεις
βασική χρήση Η/Υ - για αποδοτικότερο Η/Υ
- προτεινόμενο λογισμικό
- ανοικτό λογισμικό

Tο ανοικτό λογισμικό

Πρόκειται για λογισμικό που προσφέρεται *μαζί με τον κώδικα που το δημιουργεί* και κατά συνέπεια ο χρήστης μπορεί να το μεταβάλλει κατά βούληση. Αντίθετα, το κλειστό ή εμπορικό λογισμικό προσφέρεται ως εκτελέσιμο πρόγραμμα και δεν υπόκειται σε αλλαγές. Πολλά και σημαντικά αντοικτά λογισμικά προσφέρονται χωρίς χρηματικό αντίτιμο, δωρεάν.

Λόγω:
 • της διακίνησης του κώδικά του, το ανοικτό λογισμικό χαρακτηρίζεται από συμμετοχικότητα, συνεργατικότητα και συνεπακόλουθα προάγει την ελευθερία των ιδεών και των υλοποιήσεων πράγμα που το καθιστά κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση
 • του χαμηλού κόστους του, το οποίο πολύ συχνά είναι μηδενικό, το ανοικτό λογισμικό είναι κατάλληλο για εγκατάσταση και χρήση σε οργανισμούς που θέλουν να μειώσουν τα αντίστοιχα κόστη όπως για παράδειγμα οι δημόσιοι οργανισμοί. Τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες / πόλεις / οργανισμοί έχουν υιοθετήσει φιλικές πολιτικές προς την εγκατάσταση και χρήση ανοικτού λογισμικού
 • των παραπάνω, το ανοικτό λογισμικό συχνά αποτελεί θεμέλιο λίθο για την έρευνα, για καινούριες υλοποιήσεις και για καινοτομία

Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε ανοικτό λογισμικό, πολλές φορές για παραγωγικό σκοπό και χωρίς κόστος

Κάποια από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα ανοικτά λογισμικά που προσφέρονται δωρεάν, είναι τα εξής:
 • ANDROID: το κυρίαρχο λειτουργικό σύστημα για έξυπνες συσκευές είναι κλώνος του Linux
 • FIREFOX: ο φυλλομετρητής που διαθέτει πολύ μεγάλο μερίδιο στη χρήση του διαδικτύου καθώς και ο κλώνος του φυλλομετρητή της Google CHROMIUM
 • LIBRE OFFICE: η πλατφρόμα οργάνωσης γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις κ.α.) που μπορεί κανείς ανα πάσα στιγμή και χωρίς κόστος να μεταφορτώσει και να χρησιμοποιήσει
 • THUNDERBIRD: η γνωστή πλατφόρμα για διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • KERNEL: ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος Linux
 • APACHE WEB SERVER: φιλοξενεί τη συντριπτική πλειονότητα των ιστοχώρων που βρίσκονται σε λειτουργία αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο
 • Linux & GNU: πολύ επιτυχημένα λειτουργικά συστήματα, κυριαρχούν στο τοπίο των servers
 • ASTERISK: η γνωστότερη πλατφόρμα για μετάδοση φωνής πάνω από το διαδίκτυο (VOIP)

Οι υπέρμαχοι του ανοικτού λογισμικού πολλές φορές επιχειρηματολογούν δηλώνοντας ότι χωρίς κάποια ανοικτά λογισμικά, όπως τα παραπάνω, και πολύ περισσότερο χωρίς την ανοικτή διακίνηση των ιδεών και των υλοποιήσεων χωρίς περιορισμούς χρήσης, η ψηφιακή επανάσταση θα είχε καθυστερήσει σημαντικά. Οι πολέμιοι του ανοικτού λογισμικού πολλές φορές επιχειρηματολογούν ότι πολλά και μη καθιερωμένα ανοικτά λογισμικά δεν είναι αρκετά λειτουργικά ή και σταθερά

σύνδεσμοι

Open source initiative
Free software foundation
Creative commons


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr