ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


ΑΡΙΑΔΝΗ - Επιστημονικό περιοδικό της Φιλοσοφικής Σχολής με κριτές

Το περιοδικό Αριάδνη εκδίδεται από συντακτική επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο/η εκάστοτε κοσμήτορας και μετέχουν μέλη που ορίζονται από τα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Δημοσιεύει μετά από κρίση πρωτότυποες μελέτες πάνω σε θέματα των γνωστικών αντικειμένων των τριών Τμημάτων, καθώς και βιβλιοκρισίες, βιβλιοκριτικά άρθρα και αναφορές σε σημαντικά γεγονότα, επίκαιρους προβληματισμούς και εξελίξεις στα σχετικά επιστημονικά πεδία.

Περιλαμβάνει, επίσης, Παράρτημα που παρουσιάζει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Κοσμητείας και των Τμημάτων, το ακαδημαϊκό δυναμικό και τις επιστημονικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται ετησίως στη Φιλοσοφική Σχολή.

Το περιοδικό Αριάδνη διατίθεται από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr