ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Πολιτική κοινοποίησης των εκδόσεων της Φιλοσοφικής Σχολής

Οι εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής είναι ελεύθερα προσβάσιμες στο διαδίκτυο. Σε συγγραφείς ή συνεργάτες που επιθυμούν να δημοσιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα πρόσβασης, συνιστάται να παραπέμπουν στην ιστοσελίδα των εκδόσεων https://www.phl.uoc.gr/ekdoseis.php (με τη μορφή 'embedded link'), και να μην αναρτούν απευθείας το κείμενο στις δικές τους ιστοσελίδες. 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr