ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Εκδόσεις του Κέντρου Γραφής


Σειρά Σχεδιάσματα
Αγγέλα Καστρινάκη (επιμ.), Θα μου πεις την ιστορία σου; Ιχνηλατώντας το οικογενειακό παρελθόν. Σεμινάριο δημιουργικής γραφής με την Αγγέλα Καστρινάκη. Εκδόσεις του Κέντρου Γραφής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2020Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr