ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Κληροδότημα Ιωάννας Σφακιανάκη

Οι Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής χρηματοδοτούνται από το κληροδότημα της Ιωάννας Σφακιανάκη, η οποία ήταν συνταξιούχος της Τράπεζας της Ελλάδος και ζούσε στην Αθήνα ως τον θάνατό της στις 16 Δεκεμβρίου 1997. Δώρισε το σύνολο της περιουσίας της με χειρόγραφη διαθήκη της που δημοσιεύτηκε στις 6 Μαρτίου 1998: : «…καταλείπω κατά πλήρη κυριότητα νομήν και κατοχήν εις το Πανεπιστήμιον Κρήτης άπασαν την ακίνητον και κινητήν περιουσίαν μου υπό τον όρον τα εισοδήματα της δωρούμενης τούτης περιουσίας μου να διατίθενται δια εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου τούτου». 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr