ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Παναγιώτα Σαμιώτη
Γλωσσολογικές εφαρμογές στην εκπαίδευση: ακαδημαϊκός γραμματισμός και γλωσσική αγωγή

Η Παναγιώτα Σαμιώτη αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης το 1995 και από το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ το 2022. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Α' Κύκλου στη Γλωσσολογία (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2002-2004) και στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (English and Applied Linguistics, University of Cambridge, 2004-2005). Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στη Γλωσσολογία/Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2015). Από το 2005 έως το 2020 εργάστηκε μόνιμα ως Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα, εργάστηκε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο (University of Roehampton Online, Education Department, 2017-2020) και σε προγράμματα Πανεπιστημίου στην Αμερική (Boston Emmanuel College, 2016-2018) διδάσκοντας Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 οργανώνει και διδάσκει υποστηρικτικά μαθήματα Ακαδημαϊκού Λόγου στο Κέντρο Γραφής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κέντρο Γραφής, Κοσμητεία, Φιλοσοφική Σχολή
Τηλ: 28310 77785
E-mail: psamioti@uoc.gr
Ιστοσελίδα


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr