ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Χάρτης διδακτηρίων


ο χάρτης της Πανεπιστημιούπολης στο Γάλλο

 • Aμφιθέατρα
  • A, 250 θέσεις
  • B, 250 θέσεις
  • Γ, 250 θέσεις
 •  
 • Αίθουσες
  • 1, 100 θέσεις
  • 2, 25 θέσεις
  • 3, 100 θέσεις
  • 4, 25 θέσεις
  • 5, 100 θέσεις
  • 6, 25 θέσεις
  • 7, 50 θέσεις
  • 8, 25 θέσεις
  • 9, 100 θέσεις
  • 10, 25 θέσεις
  • 11, 50 θέσεις
  • 12, 25 θέσεις
  • εργαστήριο Η/Υ

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr