ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Οδηγίες χρήσης ηχητικού συστήματος

από τις 20/11/2017 έχει εγκατασταθεί σύστημα μικροφωνικής στα αμφθέατρα της σχολής. Σύστημα μικροφωνικής έχει εγκατασταθεί και στις αίθουσες 1, 3 και 5, λόγω του μεγέθους των αιθουσών δεν προτείνεται η χρήση του εφόσον δεν απαιτείται (δηλ εφόσον η αίθουσα δεν είναι πλήρης και εφόσον ο ομιλητής δεν μπορεί να καλύψει την άιθουσα ο ίδιος)

χρήση μικροφώνου

με την ενεργοποίηση του μικροφώνου, δηλαδή το διακόπτη στη θέση ΟΝ το σύστημα λειτουργεί κατευθείανεφόσον δεν λειτουργεί το μικρόφωνο παρότι βρίσκεται στη θέση ΟΝ, ελέγχουμε ότι τα ηχεία είναι ενεργοποιημένα, δηλαδή ότι ο διακόπτης που ελέγχει την τροφοδοσία τους είναι στη θέση ΟΝ και ότι η ασφάλεια στον πίνακα ηλεκτροδότησης της αίθουσας που αφορά τον ήχο είναι στην ορθη θέση.

πέρα από τα παραπάνω δεν προχωράμε σε καμία άλλη ενέργεια.

χρήση ηχείων από υπολογιστή

η σύνδεση του υπολογιστή με τα ηχεία υποστηρίζεται στα αμφιθέατρα της Σχολής. Η σύνδεση γίνεται με το τυπικό καλώδιο ήχου που παρέχεται στις αίθουσες, το οποίο συνδέεται στην έξοδο του υπολογιστή

εφόσον δεν λειτουργεί το σύστημα ήχου, ελέγχουμε ότι τα ηχεία είναι ενεργοποιημένα, δηλαδή ότι ο διακόπτης που ελέγχει την τροφοδοσία τους είναι στη θέση ΟΝ και ότι η ασφάλεια στον πίνακα ηλεκτροδότησης της αίθουσας που αφορά τον ήχο είναι στην ορθη θέση.

πρέπει να γνωρίζουμε τη χρήση του υπολογιστικού μας συστήματος που αφορά τον ήχο. Πχ, ορισμένα συστήματα απαιτούν την ενεργοποίηση της εξόδου ήχου μέσω λογισμικού

πέρα από τα παραπάνω δεν προχωράμε σε καμία άλλη ενέργεια.

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr