ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Aσύρματο δίκτυο UCNET-WWW

Πρόκειται για το ασύρματο δίκτυο που προσφέρεται από το κέντρο δικτύων του ΠΚ. Μετά από αυτόματη, επιτυχή σύνδεση στο δίκτυο από τον υπολογιστή, το laptop ή την έξυπνη συσκευή μας, ανοίγουμε τον φυλομετρητή (browser). Προσπαθώντας να συνδεθούμε με τον φυλλομετρητή σε κάποιον ιστοχώρο, παρατηρούμε ότι γίνεται ανακατεύθυνση στην παρακάτω σελίδα (http://1.1.1.1/login.htm)


το παραπάνω σχήμα παρουσιάζει τη φόρμα πιστοποίησης
για το δίκτυο UNCET-WWW

Στη σελίδα πιστοποίησης όπου ανακατευθυνόμαστε ο χρήστης πρέπει να εισάγει το email του και το αντίστοιχο password.

Το παρακάτω video παρουσιάζει αναλυτικά τη διαδικασία σύνδεσης


Αναλυτικές οδηγίες από το Κετρο Δικτύων είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη σελίδα

Aσύρματο δίκτυο eduRoam

Προσφέρει πρόσβαση στο διαδίκτυο η οποία υποστηρήζεται και για φίλια ιδρύματα από το εξωτερικό που μετέχουν στη σχετική συνομοσπονδία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Απαιτεί ενεργοποίηση από τη σελίδα της υπηρεσίας eduRoam που φιλοξενείται στο Υπολογιστικό Κέντρο του ΠΚ. Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη σελίδα

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr