ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Χρήση νέων προβολέων (αίθουσες 1, 3, 5, 11)

H χρήση των νέων προβολέων είναι απλούστερη σε σχέση με τους παλιούς λόγω των τυπικών ρυθμίσεων που έχουν γίνει ώστε να μην απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις από τους χρήστες. Η τυπική χρήση αφορά μόνο τα πλήκτρα ON, SOURCE και STANDBY που βρίσκονται στην κορυφή του τηλεκοντρόλ (βλ. παρακάτω εικόνα)

ON: το πατάμε μία φορά και περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί το μηχάνημα.

STAND-BY: όταν τελειώσουμε, το πατάμε δύο φορές για να κλείσει το μηχάνημα. Την πρώτη φορά από τις δύο θα παρουσιαστεί μήνυμα στην προβαλλόμενη οθόνη που θα μας καθοδηγεί για να το πατήσουμε και δεύτερη

SOURCE: επιλέγει μεταξύ των εισόδων του προβολέα. Η επιλογή γίνεται αυτόματα κατά τη σύνδεση του καλωδίου στο φορητό μας σύστημα. Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει αυτόματη αναγνώριση από τον προβολέα, Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο SOURCE για να δώσουμε εντολή στον προβολέα να αλλάξει είσοδο.

σημειώνεται ότι πρέπει να γνωρίζουμε το χειρισμό του φορητού μας συστήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: καμία άλλη ενέργεια και χειρισμός πέρα των παραπάνω δεν προτείνεται. Χειρισμοί μέσω του πίνακα ηλεκτροδότησης ή της τροφοδοσίας δεν πρέπει να γίνοται γιατί προξενούν φθορές και δημιουργούν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των αιθουσών.

Kαλώδια για τη σύνδεση φορητού υπολογιστή

για τη σύνδεση των φορητών υπολογιστών υποστηρίζονται καλώδια τύπου VGA και HDMI. Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται το καλώδιο VGA το οποίο είναι παλαιότερης τεχνολογίας η οποία εγκαταλείπεται με την πάροδο του χρόνου καθώς και το νεώτερο HDMI


η τοποθέτηση του καλωδίου πρέπει να γίνεται προσεκτικά, χωρίς πίεση διότι το καλώδιο δεν είναι συμμετρικό και ταιριάζει στην υποδοχή μόνο κατά τον σωστό προσανατολισμό

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr