ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Οδηγίες χρήσης laptops για παρουσιάσεις

Για να παρουσιάσουμε στις αίθουσες της Φιλοσοφικής Σχολής πρέπει να εκτελέσουμε τα παρακάτω βήματα:

(a) Συνδέουμε το laptop στο καλώδιο που επικοινωνεί με τον προβολέα

Βλ. παρακάτω εικόνα


(b) Bεβαιωνόμαστε ότι η οθόνη του laptop προβάλλεται στο πανί

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα "Function keys" τα οποία ενεργοποιούνται από το κουμπί "Fn" που τυπικά βρίσκεται στην χαμηλότερη σειρά του πληκτρολογίου και αριστερά. Το κουμπί που προβάλει την οθόνη του υπολογιστή μέσω του καλωδίου που οδηγεί στον προβολέα φέρει μια χαρακτηριστική ένδειξη χρωματισμένη με το ίδιο χρώμα όπως και το κουμπί Fn (βλ. παρακάτω εικόνα).
Πατώντας λοιπόν ταυτόχρονα το κουμπί Fn και το αντίστοιχο που φέρει την χαρακτηριστική ένδειξη (μπορεί να είναι το F4, F5, F6 ή F7 ανάλογα με τον τύπο του laptop) ο υπολογιστής μας προβάλει την επιφάνεια εργασίας μας μέσω του προβολέα (βλ. παρκάτω εικόνα).

(c) Ξεκινάμε την παρουσίασή μας

Ξεκινώντας το πρόγραμμα παρουσιάσεων που χρησιμοποιούμε ή πατώντας το κουμπί F5

Οκτ. 2016

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr