ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Χρήση νέων προβολέων (αίθουσες πλην των 1, 3, 5, 9)

H χρήση των προβολέων περιλαμβάνει τα εξής κουμπιά (βλ. παρακάτω εικόνα):
  • ΟΝ: εκκίνηση προβολέα
  • OFF: τερματισμός προβολέα. Το πατάμε μια φορά και μετά από σχετικό μήνυμα (κόκκινου χρώματος στο κάτω μέρος της οθόνης) επιβεβαιώνουμε τον τερματισμό πατώντας το άλλη μια φορά

ο προβολέας λαμβάνει αυτόματα το σήμα από την είσοδο κατά συνέπεια δεν απαιτούνται πρόσθετες ρυθμίσεις.

εφόσον για οποιονδήποτε λόγο ο προβολέας δεν λαμβάνει είσοδο αυτόματα από τον υπολογιστή παρότι έχει συνδεθεί ο τελευταίος μπορείτε ως τελευταία ενέργεια να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα PC και HDMI για να ενημερώσετε τον προβολέα σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης (βλ. καλώδια, παρακάτω)


ΠΡΟΣΟΧΗ: καμία άλλη ενέργεια και χειρισμός πέρα των παραπάνω δεν προτείνεται. Χειρισμοί μέσω του πίνακα ηλεκτροδότησης ή της τροφοδοσίας δεν πρέπει να γίνοται γιατί προξενούν φθορές και δημιουργούν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των αιθουσών.

Kαλώδια για τη σύνδεση φορητού υπολογιστή

για τη σύνδεση των φορητών υπολογιστών υποστηρίζονται καλώδια τύπου VGA και HDMI. Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται το καλώδιο VGA το οποίο είναι παλαιότερης τεχνολογίας η οποία εγκαταλείπεται με την πάροδο του χρόνου καθώς και το νεώτερο HDMI


η τοποθέτηση του καλωδίου πρέπει να γίνεται προσεκτικά, χωρίς πίεση διότι το καλώδιο δεν είναι συμμετρικό και ταιριάζει στην υποδοχή μόνο κατά τον σωστό προσανατολισμό

στα αμφιθέατρα Α, Β και Γ υπάρχει σταθερή είσοδος του προβολέα για HDMI καλώδιο στο πλάι του εδράνου του ομιλιτή, στην πλευρά του προς το podium.

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr