ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Χρήση νέων προβολέων (αίθουσες 1, 3, 5, 11)

H χρήση των νέων προβολέων είναι απλούστερη σε σχέση με τους παλιούς λόγω των τυπικών ρυθμίσεων που έχουν γίνει ώστε να μην απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις από τους χρήστες. Η τυπική χρήση αφορά μόνο τα δύο πλήκτρα ON και STANDBY που βρίσκονται στην κορυφή του τηλεκοντρόλ (βλ. παρακάτω εικόνα)ON [πάνω αριστερά]: Το πατάμε μία φορά και περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί το μηχάνημα.
STAND-BY [πάνω, κέντρο]: Όταν τελειώσουμε, το πατάμε δύο φορές για να κλείσει το μηχάνημα. Την πρώτη φορά από τις δύο θα παρουσιαστεί μήνυμα στην προβαλλόμενη οθόνη που θα μας καθοδηγεί για να το πατήσουμε και δεύτερη

Το κουμπί SOURCE επιλέγει μεταξύ των εισόδων του προβολέα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να επιλέξουμε την είσοδο VGΑ (βλ. παρακάτω σχήμα)

Σύνδεση καλωδίου VGA για τη σύνδεση του φορητού υπολογιστή

ΠΡΟΣΟΧΗ: η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται προσεκτικά, χωρίς πίεση διότι μπαίνουν μόνο με μια κατεύθυνση


πάνω στο καλώδιο (super VGA) για τη σύνδεση του φορητού υπολογιστή σας ενδέχεται να υπάρχει ο παρακάτω μετατροπέας που δεν πρέπει να μετακινείται κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση των καλωδίων.


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster