ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Χρήση προβολέων

Χρήση τηλεχειριστηρίου του προβολέα

  • πως ενεργοποιούμε τον προβολέα: πατάμε το κουμπί "ON" (ν. 5 στην εικόνα) μία φορά και περιμένουμε να ανάψει ο προβολέας

  • πως κλείνουμε τον προβολέα: πατάμε το κουμπί "STAND-BY" (ν. 1 στην εικόνα) μια φορά. Εμφανίζεται μήνυμα που μας ζητάει να το πατήσουμε δεύτερη φορά επιβεβαιώνοντας έτσι ότι θέλουμε να κάνουμε αδρανοποίηση

  • Προϋπόθεση για να λειτουργήσει το τηλεχειρηστήριο είναι το μικρό πλήκτρο-διακόπτης στο χαμηλότερο μέρος του τηλεχειρηστηρίου (ν. 19 στην εικόνα) να βρίσκεται στη θέση ΟΝ

  • Το χειριστήριο του προβολέα διαθέτει επίσης laser pointer (ν. 17 στην εικόνα).

Kαλώδια για τη σύνδεση φορητού υπολογιστή

για τη σύνδεση των φορητών υπολογιστών υποστηρίζονται καλώδια τύπου VGA και HDMI. Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται το καλώδιο VGA το οποίο είναι παλαιότερης τεχνολογίας η οποία εγκαταλείπεται με την πάροδο του χρόνου καθώς και το νεώτερο HDMI


η τοποθέτηση του καλωδίου πρέπει να γίνεται προσεκτικά, χωρίς πίεση διότι το καλώδιο δεν είναι συμμετρικό και ταιριάζει στην υποδοχή μόνο κατά τον σωστό προσανατολισμό

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr