ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Χρήση προβολέων

Χρήση τηλεχειριστηρίου του προβολέα

  • πως ενεργοποιούμε τον προβολέα: πατάμε το κουμπί "ON" (ν. 5 στην εικόνα) μία φορά και περιμένουμε να ανάψει ο προβολέας

  • πως κλείνουμε τον προβολέα: πατάμε το κουμπί "STAND-BY" (ν. 1 στην εικόνα) μια φορά. Εμφανίζεται μήνυμα που μας ζητάει να το πατήσουμε δεύτερη φορά επιβεβαιώνοντας έτσι ότι θέλουμε να κάνουμε αδρανοποίηση

  • Προϋπόθεση για να λειτουργήσει το τηλεχειρηστήριο είναι το μικρό πλήκτρο-διακόπτης στο χαμηλότερο μέρος του τηλεχειρηστηρίου (ν. 19 στην εικόνα) να βρίσκεται στη θέση ΟΝ

  • Το χειριστήριο του προβολέα διαθέτει επίσης laser pointer (ν. 17 στην εικόνα).

Kαλώδιο (super VGA) για σύνδεση φορητού υπολογιστή

  • ΠΡΟΣΟΧΗ: η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται προσεκτικά, χωρίς πίεση διότι μπαίνουν μόνο με μια κατεύθυνση
  • πάνω στο καλώδιο (super VGA) για τη σύνδεση του φορητού υπολογιστή σας υπάρχει ο παρακάτω μετατροπές να μην τον μετακινείται κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση των καλωδίων.


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81 28310 77782
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
webmaster