ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Οδηγίες χρήσης αίθουσας τηλεδιάσκεψης

Περιγραφή αίθουσας

Η αίθουσα τηλεδιάσκεψης διαθέτει τα εξής τρία (3) συστήματα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία συνόδων
 • σύστημα τηλεδιάσκεψης PolyComm
 • εξωτερική κάμερα για το σύστημα τηλεδιάσκεψης (Sony)
 • προβολικό σύστημα για την προβολή σε πανί

Ο εξοπλισμός παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα


Εκκίνηση συστημάτων

Για να εκκινήσουμε το σύστημα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον παραπάνω εξοπλισμό. Προτείνεται να τον ενεργοποιήσουμε με την παρακάτω σειρά
 1. το προβολικό σύστημα ενεργοποιείται από το τηλεχειρηστήριό του με χρήση του πλήκτρου ON (βλ. αντίστοιχες οδηγίες στο μενού αριστερά). Εφόσον ενεργοποιηθεί πρώτα το προβολικό σύστημα μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την ενεργοποήση του συστήματος τηλεδιάσκεψης ώστε να διαπιστώσουμε ότι διεξάγεται ομαλά
 2. η εξωτερική κάμερα για το σύστημα τηλεδιάσκεψης διαθέτει δύο (2) διακόπτες ON/OFF στο πίσω μέρος, προς την πλευρά του πανιού προβολής. Η εξωτερική κάμερα καλό είναι να ενεργοποιείται πριν από το σύστημα τηλεδιάσκεψης ώστε να αναγνωρίζεται από το τελευταίο ως συσκευή εξόδου εικόνας
 3. το σύστημα τηλεδιάσκεψης PolyComm διαθέτει διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος, προς την πλευρά της κοντινής του πόρτας, αριστερά. Ως το κεντρικό σύστημα που υλοποιεί τις συνόδους, ενεργοποιείται τελευταίο. Η ενεργοποίηση συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ήχο, και εικόνα που προβάλλεται από το προβολικό σύστημα. Μόλις τελειώσει η ενεργοποίηση προβάλλεται το μενού λειτουργιών και το σύστημα είναι έτοιμο για αποδοχή και εκκίνηση συνόδων

Μετά από τις παραπάνω ενεργοποιήσεις η αίθουσα είναι έτοιμη για χρήση.

Χρήση συστημάτων - τηλεχειρισμός

Η χρήση των συστημάτων γίνεται με τηλεχειρισμό. Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει τα χειρηστήρια για το κάθε σύστημα.Σε πρακτικό επίπεδο η χρήση των τηλεχειριστηρίων εξαντλείται στις εξής λειτουργίες (για το προβολικό σύστημα βλ. οδηγίες στο μενού αριστερά)
 • τηλεχειριστήριο συστήματος τηλεδιάσκεψης
  • ρύθμιση προσανατολισμού της κάμερας με χρήση των πλήκτρων με τα χαρακτηριστικά βελάκια
  • εκκίνηση κλήσης για τηλεδιάσκεψη
 • τηλεχειριστήριο εξωτερικής κάμερας: ρύθμιση προσανατολισμού της κάμερας με χρήση των πλήκτρων με τα χαρακτηριστικά βελάκια

Καλή χρήση

H χρήση της αίθουσας συνεπάγεται ότι ο υπέθυνος χρήστης είναι ενήμερος, για τα παραπάνω δηλαδή την εκκίνηση και τη βασική χρήση των συστημάτων. Ο υπεύθυνος χρήστης διασφαλίζει την ορθή χρήση της αίθουσας

ΠΡΟΣΟΧΗ: απαγορεύεται η μετακίνηση του εξοπλισμού καθώς και η ρύθμιση της θέσης των κινούμενων μερών του εξοπλισμού χειροκίνητα. Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται μόνο μέσω των τηλεχειριστηρίων

Σημειώνεται ότι η κάμερα του συστήματος τηλεδιάσκεψης δεν είναι πάντα λειτουργική γιαυτό και έχει εγκατασταθεί εξωτερική κάμερα στην οποία βασίζεται η τυπική χρήση του συστήματος. Εφόσον όμως λειτουργήσει η παραπάνω κάμερα, προηγείται της εξωτερικής και το σύστημα λειτουργεί σαν να μην υφίσταται η εξωτερική κάμερα. Στην περίπτωση αυτή λειτουργούμε το σύστημα από το τηλεχειριστήριο του συστήματος PolyComm και μόνο.

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr