ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Χρήση αιθουσών

Παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του Τμήματός σας κλειδοθήκη με τα τρία (3) κλειδιά (δύο (2) για τις πόρτες και ένα (1) για το ντουλάπι εξοπλισμού) που χρειάζονται για κάθε αίθουσα στην οποία θα διδάξετε. Τα κλειδιά πρέπει να επιστρέφονται όπως παραλήφθησαν με το τέλος του εξαμήνου..

Τα αμφιθέατρα (Α, Β, Γ) και οι αίθουσες (1, 3, 5, 7, 9, 11 και 12) έχουν δύο πόρτες και ισάριθμα κλειδιά. Το ένα κλειδί ανοίγει την κεντρική. Αφού ανοίξετε, διασχίζετε την αίθουσα και ξεκλειδώνετε από μέσα την άλλη πόρτα της αίθουσας με το άλλο κλειδί. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος και οι δύο είσοδοι – έξοδοι πρέπει να είναι ανοιχτές και προσβάσιμες, για λόγους λειτουργικότητας και ασφάλειας.

Εφόσον η αίθουσα δεν χρησιμοποιείται από άλλον διδάσκοντα μετά από σας, (ή αν ο επόμενος διδάσκων δεν έχει έρθει όσο είστε ακόμα εκεί) παρακαλείσθε να κλείνετε φώτα, κλιματισμό και παράθυρα και να κλειδώνετε την αίθουσα. Αυτό ισχύει απαραίτητα για τους διδάσκοντες στην απογευματινή ζώνη (17.30 – 20.30), οι οποίοι παρακαλούνται να ελέγχουν και το κλείσιμο των παραθύρων και των διακοπτών.

Φωτισμός
  • Οι διακόπτες των φώτων είναι συγκεντρωμένοι σε μια θέση στον τοίχο κοντά στην έδρα με εξαίρεση, τον διακόπτη της σειράς φωτισμού που βρίσκεται κοντά στην κύρια είσοδο και ο οποίος βρίσκεται δίπλα στην πόρτα. Οι αίθουσες 1, 3 και 5 έχουν dimmer με περιστροφικό διακόπτη για τις δύο κεντρικές ράβδους φωτισμού: Για να ανάψουν, πιέζετε τον διακόπτη· για να αυξομειώσετε το φως, τον περιστρέφετε.

Κλιματισμός, εξαερισμός
  • Ο χειρισμός του κλιματισμού γίνεται από επιτοίχια πάνελς, σαν αυτά που χρησιμοποιούμε ήδη. Οι αίθουσες 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 και 11 διαθέτουν επιπλέον εξαερισμό με περιστροφικό διακόπτη τεσσάρων θέσεων: off, πρώτη ταχύτητα, δεύτερη ταχύτητα και λειτουργία με φυσική ροή. Επειδή οι ανεμιστήρες είναι θορυβώδεις, τους χρησιμοποιείτε κατά την κρίση σας στη διάρκεια των διαλειμμάτων. (Σε κάθε περίπτωση, ο κλιματισμός από μόνος του είναι επαρκής για την ψύξη και τη θέρμανση).

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr